Tag Archives: avatar tang lễ

33+ Avatar biểu tượng khi nhà có đám tang

33+ Avatar biểu tượng khi nhà có đám tang

10/01/2023 16:58 Chiều (GMT+7)

Khi ai đó nằm xuống, và những dòng nước mắt cho dù không bảo nó cũng tự tuôn ra. Một cảm xúc không diễn tả…