Tag Archives: lan hồ điệp tết

Chậu lan hồ điệp 3 cây trắng
Mã hoa: HD35
900,000 đ
Hình ảnh lan hồ điệp chậu 15 cây
Mã hoa: HD41
4,700,000 đ
Lan hồ điệp 8 cành tặng sếp
Mã hoa: HD37
2,400,000 đ