Cây cảnh văn phòng

Cây văn phòng – cây trầu bà
Mã hoa: Cay8
Bàng singapore-cây văn phòng
Mã hoa: Cây9
Mai vàng ngày tết-bán mai vàng
Mã hoa: Cay7
Bán cây đào tết-hoa đào đẹp
Mã hoa: Cay6
Điạ lan-cây địa lan-chậu địa lan
Mã hoa: Cay5
Cây xanh văn phòng-cây thiếp mộc lan
Mã hoa: Cay4
749,000 đ
Cây oai hùng- cây bạch mã hoàng tử
Mã hoa: Cay3
630,000 đ
Cây kim tiền-cây văn phòng
Mã hoa: Cay2
650,000 đ
Cây văn phòng-cây lưỡi hổ-lưỡi mèo
Mã hoa: Cay1
650,000 đ